Overslaan en naar de inhoud gaan

Jachtgeweeractiviteit

De inschrijving voor de septemberexamens 2024 is nu gesloten.

Examendata september 2024

  • schriftelijk theorie-examen: periode 3 t/m 12 september (digitaal op locaties Lamark)
  • praktijkexamens: periode 4 en/of 5 september (Biddinghuizen)

Sluitingsdatum inschrijving: 1 juli 2024

Examendata voorjaar 2025

  • schriftelijk theorie-examen: periode 22 april t/m 21 mei (digitaal op locaties Lamark)
  • praktijkexamens: periode 2 t/m 6 juni (Biddinghuizen)

Sluitingsdatum inschrijving: 1 februari 2025

Examendata september 2025

  • schriftelijk theorie-examen: periode 2 t/m 11 september (digitaal op locaties Lamark)
  • praktijkexamens: periode 3 en/of 4 september (Biddinghuizen)

Sluitingsdatum inschrijving: 1 juli 2025

Wilt u zich (ook) aanmelden voor het examen voor een valkeniersactiviteit en/of examen voor het gebruik van een eendenkooi, dan kunt u zich tevens hiervoor via deze website inschrijven.

Theorie

Het examen voor een jachtgeweeractiviteit bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen.

Het theorie-examen bestaat uit 75 meerkeuzevragen waarvan 25 vragen aan de hand van een aantal getoonde afbeeldingen. De onderdelen waarop wordt getoetst kunt u vinden in de Examenregelingen Jachtgeweeractiviteit.

Ten minste 70 procent van de vragen moet goed zijn beantwoord om voor het theoretisch onderdeel te slagen. Bij 75 vragen is dat dus 53 goede antwoorden of meer.

Praktijk

Het praktijkexamen bestaat uit de volgende onderdelen:

Vaardigheid met het hagelgeweer

Er worden 25 kleiduiven geworpen, verdeeld over vijf schietposten. U bent geslaagd voor dit onderdeel als u 18 treffers of meer heeft gescoord en mits u het geweer veilig heeft gehanteerd.

Vaardigheid met de kogelbuks

Er worden twee aaneensluitende series van elk twee patronen geschoten op één en dezelfde schietschijf met de afbeelding van een ree op ware grootte op een afstand van 100 meter. 
Alle vier schoten moeten vallen binnen een vaste cirkel met een diameter van 20 cm. op het blad van het ree. U bent geslaagd als drie van deze vier schoten zijn gevallen binnen een verplaatsbare cirkel met een diameter van 15 cm. Vanzelfsprekend moet u ook bij dit onderdeel het geweer veilig hebben gehanteerd.

Jachtpraktijk

Jachtpraktijk bestaat uit twee onderdelen:

  1. A) Bij dit deel wordt de praktijk van de jacht nagebootst. U dient uit oogpunt van veiligheid en weidelijkheid te beoordelen of al dan niet geschoten kan en mag worden. De examinator stelt op basis van een tevoren vastgestelde normering de hoogte van het cijfer vast.
  2. B) Weidelijkheidstest. In een bijeenkomst wordt verdieping in de kennis en de beleving van weidelijkheid besproken. Indien de test met onvoldoende resultaat wordt afgelegd, dan kunt u niet deelnemen aan onderdeel A. Deze weidelijkheidstest hoeven cursisten van de SJN-cursus Jacht & Faunabeheer niet te doen als ze aan de les Weidelijkheid hebben deelgenomen.

Veiligheidstest

De veiligheidstest omvat het schieten met een hagelgeweer en een kogelbuks, waarbij niet de schietresultaten maar de veiligheidsnormen voor het gebruik van vuurwapens op een schietbaan bepalend zijn voor het al dan niet verkrijgen van de veiligheidsverklaring. Deze test hoeven cursisten van de SJN-cursus Jacht & Faunabeheer niet te doen als ze ten minste zes stempels voor het hagelschieten en ten minste vier stempels voor het kogelschieten in hun SJN-cursuspaspoort hebben.

Inschrijven

Uw inschrijving met geldig identiteitsbewijs dient uiterlijk 1 februari 2024 in het bezit te zijn van het examenbureau. Heeft u al eerder deelgenomen aan het jachtexamen, dan hoeft u niet nogmaals uw ID-bewijs toe te zenden.

Tarieven 2024

Het overzicht van de examengelden vindt u op de pagina examengelden.

Betaling

Het voor u geldende examengeld dient u bij inschrijving via iDEAL te voldoen. U krijgt vervolgens direct een bevestiging per e-mail met een handige app voor het verzenden van uw ID-bewijs. Na ontvangst van uw inschrijving en ID door het examenbureau wordt u ingeschreven voor het examen. Binnen twee weken zenden wij u een bevestiging van inschrijving voor het examen en verdere informatie.

Praktijkexamen jachtgeweeractiviteit

Bent u jonger dan 16 jaar, dan kunt u niet deelnemen aan het praktijkexamen voor een jachtgeweeractiviteit. Kandidaten dienen op de dag van het praktijkexamen 16 jaar of ouder te zijn.

Voor deelname aan de onderdelen 'Vaardigheid met het hagelgeweer' en 'Vaardigheid met de kogelbuks’ moet u de baanveiligheidseisen voldoende kennen en kunnen toepassen. U kunt dit op de examendag aantonen door het overleggen van uw cursuspaspoort van de SJN-cursus Jacht & Faunabeheer met daarin voldoende SJN-stempels van de erkende schietbanen waaruit blijkt dat u ten minste zesmaal een instructie met het hagelgeweer en ten minste viermaal een instructie met de kogelbuks hebt gevolgd.

Bent u geen cursist van de SJN-cursus Jacht & Faunabeheer, dan dient u op de examendag de door de veiligheidscommissie aan u afgegeven veiligheidsverklaring te overleggen waaruit blijkt dat u bent geslaagd voor de veiligheidstest. Bij inschrijving voor het examen dient u zich dan ook in te schrijven voor deze test. De veiligheidstest wordt vóór de examenperiode afgenomen op de examenbaan. Indien de test met onvoldoende resultaat wordt afgelegd, dan kunt u niet deelnemen aan de examens in de onderdelen 'Vaardigheid met het hagelgeweer' en 'Vaardigheid met de kogelbuks'.

Examenreglement

Afmeldprocedure

Als u zich wilt terugtrekken van het examen, dient u dit schriftelijk te melden aan het examenbureau: info@jachtexamens.nl
Trekt u zich terug nadat uw inschrijving is bevestigd en de oproep nog niet is verzonden, dan bent u € 87,50 (incl. 21% btw) annuleringskosten verschuldigd.
Trekt u zich terug nadat de oproep is toegezonden, dan vindt geen restitutie van het betaalde examengeld plaats. Er vindt ook geen restitutie plaats, indien u zich niet schriftelijk terugtrekt.