Overslaan en naar de inhoud gaan

Valkeniersactiviteit

De inschrijving voor de septemberexamens 2024 is nu gesloten.

Examendata september 2024

  • schriftelijk theorie-examen: periode 3 t/m 12 september (digitaal op locaties Lamark)

Sluitingsdatum inschrijving: 1 juli 2024

Examendata voorjaar 2025

  • schriftelijk theorie-examen: periode 22 april t/m 21 mei (digitaal op locaties Lamark)

Theorie

Het examen voor een valkeniersactiviteit bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen.

Het theorie-examen bestaat uit 70 vragen waarvan 20 vragen aan de hand van getoonde afbeeldingen. De onderdelen waarop wordt getoetst kunt u vinden in de Examenregelingen Jacht met één of meer jachtvogels.

Ten minste 70 procent van de vragen moet goed zijn beantwoord om voor het theoretisch onderdeel te slagen. Bij 70 vragen is dat dus 49 goede antwoorden of meer.

Praktijk

U moet deelnemen aan twee stages van elk een jaar (stage één en stage twee). Een stage wordt begeleid door een mentor. Een mentor mag slechts gedurende één stage van een jaar een kandidaat begeleiden, zodat u in totaal door twee verschillende mentoren wordt begeleid. De begeleidende mentoren dienen te zijn aangewezen door de Stichting Jachtexamens. Tijdens de stage komt verplicht de lage vlucht en indien mogelijk ook de hoge vlucht aan de orde. In de Examenregelingen Jacht met één of meer jachtvogels kunt u vinden aan welke voorwaarden uw stages dienen te voldoen.

Het examen bestaat uit een mondelinge toets na afloop van stage twee. De examinator beoordeelt op basis van een tevoren vastgestelde normering uw bekwaamheid. Het examengeld voor de mondelinge toetsing bedraagt €250 (incl. 21% btw). Inschrijving vindt plaats via een aanmeldingsformulier.
Voor kandidaten die vóór 2017 zijn begonnen aan hun stage zijn afwijkende regelingen voor het praktijkgedeelte van toepassing. Zie hiervoor de Examenregelingen jachtvogels 2016.

Inschrijven

Uw inschrijving met geldig identiteitsbewijs dient uiterlijk 1 februari 2024 in het bezit te zijn van het examenbureau.

Tarieven 2024

Het overzicht van de examengelden vindt u op de pagina examengelden.

Betaling 

Het voor u geldende examengeld dient u bij inschrijving via iDEAL te voldoen. U krijgt vervolgens direct een bevestiging per e-mail met een handige app voor het verzenden van uw ID-bewijs. Na ontvangst van uw inschrijving en ID door het examenbureau wordt u ingeschreven voor het examen. Binnen twee weken zenden wij u een bevestiging van inschrijving voor het examen en verdere informatie.

Examenreglement

Afmeldprocedure

Als u zich wilt terugtrekken van het examen, dient u dit schriftelijk te melden aan het examenbureau: info@jachtexamens.nl
Trekt u zich terug nadat uw inschrijving is bevestigd en de oproep nog niet is verzonden, dan bent u € 87,50 (incl. 21% btw) annuleringskosten verschuldigd.
Trekt u zich terug nadat de oproep is toegezonden, dan vindt geen restitutie van het betaalde examengeld plaats. Er vindt ook geen restitutie plaats, indien u zich niet schriftelijk terugtrekt.