Overslaan en naar de inhoud gaan

Over Stichting Jachtexamens

De Stichting Jachtexamens is belast met het organiseren en afnemen van de examens voor een ‘Jachtgeweeractiviteit’, ‘Valkeniersactiviteit’ en ‘Gebruik van een eendenkooi’. Jaarlijks worden honderden kandidaten ingeschreven voor de examens. Het merendeel van de kandidaten neemt deel aan het examen voor een "Jachtgeweeractiviteit".

Onder toezicht van de minister van Natuur en Stikstof is de Stichting Jachtexamens verantwoordelijk voor het organiseren en afnemen van de examens. De stichting is gehouden aan de kennisgebieden zoals deze zijn geformuleerd in het Besluit natuurbescherming, alsmede aan de invulling van de examens zoals omschreven in de Regeling natuurbescherming. Voorts zijn in het Besluit natuurbescherming criteria omschreven waaraan de stichting als exameninstituut dient te voldoen, waaronder het beschikken over een kwaliteitszorgsysteem.

De Stichting Jachtexamens is aangesloten bij de Stichting Examenkamer. Middels deze aansluiting wordt een algemeen toezicht en onafhankelijk oordeel verkregen omtrent de wijze waarop de stichting de onder haar leiding af te nemen examens organiseert en doet afnemen. De Examenkamer treedt hierbij niet in de bevoegdheid van de door de minister van Natuur en Stikstof benoemde toezichthouders. De toezichthouders zien erop toe dat de stichting voldoet aan de wet- en regelgeving en dat de examens en de wijze van beoordeling van de examenresultaten aan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen voldoen.

Kwaliteitszorg en kwaliteitsborging staan bij de Stichting Jachtexamens centraal. Het bestuur heeft een kwaliteitszorgsysteem opgezet waarmee gewaarborgd wordt dat de Stichting Jachtexamens aan de erkenningseisen van de minister van Natuur en Stikstof kan blijven voldoen. Het bestuur gaat er vanuit dat kwaliteitszorg en kwaliteitsborging onderdelen zijn van processen die permanente aandacht zullen blijven vragen.

Statuten

Klik hier voor de statuten.

artikel Staatscourant

Klik hier voor het artikel.

Rapportage Stichting Examenkamer

Klik hier voor de rapportage.

Financieel verslag

Klik hier voor het financieel verslag 2022.

Klik hier voor het financieel verslag 2020.

Rapportage toezichthouders

Klik hier voor de rapportage 2023.

Klik hier voor de rapportage 2020.