Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacybeleid Stichting Jachtexamens

Het privacybeleid van de Stichting Jachtexamens is opgesteld binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

Doel van het verstrekken van persoonsgegevens

Bij de inschrijving voor het jachtexamen vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken: naam, adres, woonplaats, geboorteplaats, geboortedatum, geslacht, e-mail en telefoon. Wij hebben deze gegevens nodig voor het organiseren, afnemen en administreren van de jachtexamens en het aanmaken van de jachtdiploma’s en toetsbewijzen. Wij vragen u ook om een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Wij hebben deze kopie nodig voor de verificatie van uw persoonsgegevens in de database ten behoeve van de examenafname en ten behoeve van de uitslagverstrekking. U bent niet verplicht om persoonsgegevens af te staan. Echter zonder deze gegevens kunnen wij u niet inschrijven, kunnen we geen examen afnemen en geen diploma verstrekken. Wij bewaren uw persoonsgegevens en een kopie van uw legitimatie in een individueel persoonsdossier.

Gebruik van de persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegeven en de kopie van uw legitimatiebewijs worden gebruikt door medewerkers die in opdracht van de Stichting Jachtexamens de examens administreren, organiseren, afnemen en beoordelen.

Informatieverstrekking

Informatie over uw bewaarde, behaalde examenresultaten en over uw diploma wordt op uw verzoek aan u persoonlijk verstrekt. Voor het overige worden uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekt na uw specifieke toestemming hiervoor.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens en persoonsdossier

Uw persoonsgegevens worden gekoppeld aan uw examenactiviteiten.

  • Een account (of dossier met persoonsgegevens) wordt gewist/vernietigd als het account zes jaar achtereen inactief is, tenzij het account nog gekoppeld is aan een geldig resultaat behaald voor een theoretisch examenonderdeel.
  • Een account (of dossier met persoonsgegevens) dat is gekoppeld aan een behaald jachtdiploma wordt 50 jaar bewaard.
  • Kopieën van legitimatiebewijzen worden bewaard tot drie weken na ontvangst.

Bezwaarmogelijkheden

Indien u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door de Stichting Jachtexamens en de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan wilt maken, kunt u dit melden bij de Stichting via een e-mail aan info@jachtexamens.nl Het verwijderen van deze gegevens kan mogelijk tot gevolg hebben dat u niet verder kunt deelnemen aan examens en geen diploma kunt verwerven.

Amersfoort, 1 mei 2018